Ekologiska djur...

 

  • Våra kor och får går ute på naturbete maj-oktober.
  • Våra kalvar/lamm går med sina mödrar tills de är 6-8 månader.
  • Våra kor/får uppvaktas av en tjur/bagge.
  • Under vinterhalvåret går våra kor/får på lösdrift, med fri tillgång till foder och en utomhusfålla.
  • Våra kor/får får antibiotika om de är sjuka.
  • Våra kor/får äter foder som är producerat på gården.
  • Våra grönsaker odlas på friland och gödslas med gödsel från vår ladugård, eller grannens hästar.

 

Men – de är inte ekologiska…..Trots att de får gå ute.

 

Trots att de får leva ett naturligt liv.

 

Trots att de inte får antibiotika i förebyggande syfte, (vilket inga får – då det är förbjudet i svensk lag)

 

Varför?

 

Vi använder handelsgödsel till vår spannmål och vall.

Det händer att vi, använder oss av bekämpningsmedel mot mögel och löss.

Då även detta är mycket dyrbart, används det i yttersta nödfall.

 

Och?

 

Våra djur är alltså inte ekologiska pga. att fodret de äter under vinterhalvåret inte är ekologiskt odlat. Däri ligger skillnaden.

 

Det handlar inte om naturligt beteende, eller antibiotika – där gäller samma djurskyddslagar för alla – utan det är fodret som är skillnaden.

 

Trend och livsstil

 

Det är inne med att handla ekologiskt och närodlat. Handlarna basunerar ut att fler och fler väljer att köpa ekologiskt framställd mat. Detta är ,i alla fall när det gäller vår egna lokala Coop-butik, inte är så konstigt, då det centralt bestäms vilka varor butikerna skall ha i sin sortiment. I vår butik har de bestämt att det mer eller mindre skall vara ekologiskt. Så vi bidrar till stor del till den statistiken, antingen vi valt det eller ej. Men det känns lite märkligt att åse hur en kund köper ekologiska bananer, ekologiska flingor, kaffe mm. Tillsammans med dansk fläskfilé till extrapris, utan att skänka en tanke på hur de danska grisarna föds upp. Eller fryst brasiliansk oxfilé som färdats runt halva jordklotet? Hur många vill veta att de ekologiska korna, som får ha sina kalvar hos sej i en vecka hinner knyta starka känslomässiga band, vilket bortsett från att de skriker efter varandra i dagar, ofta resulterar i att kon blockerar mjölken och behöver sprutas med hormoner för att kunna mjölka? En lite tristare baksida på den fina reklamen kanske?

 

Ekologisk odling

 

Kräver naturgödsel. Den kommer i regel från kor. Kor är det ont om, och färre blir det. Dessutom hotas de av kväveskatt, vilket inte precis uppmuntrar någon att hålla på med den  redan förut hårt belastade näringen. Rötslam får inte användas på ekologiska odlingar. Alla som har en krukväxt vet att om den inte tillförs näring i någon form, så blir jorden till slut utarmad och växten ger upp. Man kan ju så in  klöver , och på så sätt tillföra lite gröngödsling, problemet är bara att det ger ett enormt kväveläckage… och måste putsas ner maskinellt ett antal gånger (diesel..). Hur man än vänder sej, har man ändan bak...

Lida Gård

info@lidagard.se | +46 070 27 31 571

© COPYRIGHT | Allt material inkl bilder på dessa sidor tillhör Lida Gård.