Jordbruk

På Lida Gård bedriver vi ett konventionellt jordbruk. Vi odlar oljeväxter, höstvete och maltkorn, samt vall för foderproduktion.

Höstoljeväxterna försöker vi så efter träda ( d.v.s. att marken ”vilat” innan), och det skall ske de första dagarna i augusti. Under 2010 gick det inte att genomföra p.g.a. för mycket regn innan. Några försökte, men det fick istället sådden förstörd av sniglar 0,5 – 1 cm stora, som åt upp allt som grodde. Här på Lida sådde vi höstvete istället. När våren kommer visar det sig om det fungerade eftersom snötäcket som la sig innan det blivit tjäle kan i värsta fall resulterat i mögel under snön.

När våren kommit och pippi börjar tuta igen är det dags att så ca 25 hektar maltkorn, i år, (2011), blir det en sort som heter Tipple, som är ett öl-maltkorn. Maltkorn av bra kvalitet skall hålla ett proteinvärde på mellan 10-11%, annars går det till foderkorn, och då blir det givetvis ett lägre pris. Eftersom vi inte kunde så höstrapsen, hoppas vi att kunna ta igen det med vårraps, ( sorten heter Mosaik). Vi får hjälp av vår granne Jan-Christer Carlsson på Nackunga Gård med detta, då han har en specialsåmaskin för oljeväxter.

Jag, Carl-Albert, slutade som ordförande i LRF-avdelningen 2010 efter 24 år. Jag är numera emeritus och ser med glädje hur nuvarande LRFstyrelsen hårt arbetar vidare med miljöfrågorna. Under min tid som ordförande i LRF-avdelningen började vi få miljö-stödpengar för att genomföra en omfattande markkartering, vilket består av att man tar ett stort antal jordprover, där man läser av hur jorden ”mår”. Det kan enklast jämföras med blodprover på oss.

Under 2010. lyckades LRF-avdelningen utverka s.k. Lova-stöd, fär strukturkalkning av åkerjorden. Lantbrukaren får halva kostnaden för kalken betald, och betalar resten och hela kostnaden för nedbrukningen själv. Nedbrukningen av kalken måste ske till 20 cm, i korsande körning. Alltså 2 gånger, och detta måste ske inom 24 timmar.

Mängden kalk bestäms av lerhalten i jorden, en uppgift som man har ifrån markkarteringen (jordproverna). Alla uppgifter om jorden på varje skifte finns på en CD-skiva. CD’n stoppas in i en dator i traktorn, och sen sprids mängden kalk exakt efter jordens beskaffenhet.. På vissa ställen mer, på andra ställen mindre. Fakta om SMA Minerals Cressco Optimal strukturkalk : Kalken gör att jorden blir porösare, och därmed lättare att bruka vilket i sin tur innebär minskad energiåtgång (diesel). Växtnäringsläckaget av fosfor sänks med hälften, och det blir större skördar. Tyvärr kan inte de ekologiska lantbruken använda sej av av denna kalk,då KRAVs regler sätter stopp för detta på grund av att den är processad. Det är i alla fall tur att den konventionella kan vara miljövänligt – det producerar trots allt 95% av vad vi konsumerar.

Kalkning pågår.

Just nu, våren 2011 håller vi på och planerar anläggning av en våtmark, eller rättare sagt översilningsmark till Lill-sjön som hör till Lida Gård. F.n. rinner vatten ut i sjön via 4 stycken stora diken. Nu skall det göras så att vattnet som tar med sig näringsämnen skall ”lugna ner sig” och att eventuella näringsrester skall stanna på den s.k. översilningsmarken och inte rinna ut i sjön. Detta, och övriga projekt är mycket intressanta har gett eko hos både Länsstyrelsen som hos riksdagen och miljö & jordbruksutskottet.

I sjön finns idag en stor art av dammussla, och vi funderar nu på om man kan göra något med den? För detta projekt har vi erhållit Leader-pengar från Södertälje landsbygd för att undersöka.

Miljöarbetet inom Järna-Hölö-Mörkö LRF är omfattande, och 2010 fick avd. Vattenakademins Vattenpris 2010 för sitt engagemang. Priset mottogs på Länsstyrelsen i Stockholm.

Lida Gård

info@lidagard.se | +46 070 27 31 571

© COPYRIGHT | Allt material inkl bilder på dessa sidor tillhör Lida Gård.

Höstoljeväxterna försöker vi så efter träda ( d.v.s. att marken ”vilat” innan), och det skall ske de första dagarna i augusti. Under 2010 gick det inte att genomföra p.g.a. för mycket regn innan. Några försökte, men det fick istället sådden förstörd av sniglar 0,5 – 1 cm stora, som åt upp allt som grodde. Här på Lida sådde vi höstvete istället. När våren kommer visar det sig om det fungerade eftersom snötäcket som la sig innan det blivit tjäle kan i värsta fall resulterat i mögel under snön.